Sashimi

Roher Fisch                                                                          

35. Lachs Sashimi: a: 6 Stück                                           Preis:  7,20€                                                                               b: 10 Stück                                         Preis: 11,50€